HiPee智能健康精灵S2旗舰版,让家人远离健康风险

健康直通车热销榜
来自代理合作方
## 你将获得 * 国家CFDA认证,14项尿检指标; * 疾病筛查一键检测,微信互动; ## 产品介绍 HiPee结合创新设计,一次性可检测蛋白质、葡萄糖、酸碱度、潜血、白细胞、酮体等14项医疗级指标,对检测肝功能、肾功能、炎症、糖尿病、循环代谢、减脂效果等身体状况有重要作用。通过手机端的智能分析、风险预警、改善建议,让家人远离健康风险。 ![img.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/72a232d5-af81-4d9e-be5e-9dcd5b99a16e.jpg)![img1.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/8a7efac3-8cbf-496d-9f30-f433245615d0.jpg) ![img.png](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/824b78ab-77ef-4076-9063-beaf05120df1.png) ![img2.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/b74ab088-929b-404d-b2f0-4477d93a1d87.jpg)![img3.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/f8ddfe49-b9d4-4713-bf25-52afadb88b23.jpg)![img4.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/4d446619-18f9-44cd-acc3-055fdf41a12a.jpg) ![img5.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/d518d995-82ba-43fc-933e-c2a1617abab5.jpg)![img6.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/8d56db19-9c55-4699-88bd-78d7deee1093.jpg)![img7.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/5ce82ae5-4d36-4535-9639-0e66484f3545.jpg) ![img8.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/1ea1005c-a7f4-4ac2-acfb-feb552e50f0f.jpg) ![img9.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/1cfc73f4-e238-4012-89c1-79ce3a909c38.jpg) ![img.gif](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/01/26/7b276221-af82-439b-a2af-2f21e9f806d8.gif) <br /> ## 前往购买 ![20210318210430-1.jpg](https://api.zhaofenxiang.com/tfs/2021/03/18/d386d66e-4385-4799-ae9b-bc630f726685.jpg)
轻返-买什么都返